Ung_Muslim

Dagens bloggtekst

Når skal dommedagen hende, del 4

Husk Allah!

Allah sier i Koranen: «Men den som vender seg bort fra Min formaning skal få et plaget liv.» (Koranen 20:123)

Allah sier også i Koranen: «Så husk Meg, og Jeg skal huske dere.« (2:152]

Allah sier: “Jeg er som Min tjener tror Jeg er, og Jeg er med ham når han husker på Meg. Hvis han husker på Meg alene, husker Jeg på ham alene; og hvis han husker på Meg sammen med en gruppe, husker Jeg på ham sammen med en bedre gruppe (englene); og hvis han kommer en hånd nærmere Meg, går Jeg en armlengde nærmere ham; og hvis han kommer en armlengde nærmere Meg, går Jeg lengden av to utstrakte armer nærmere ham; og hvis han kommer gående til Meg, kommer Jeg løpende til ham.” (Al-Bukhari nr.6970)

Så husk Allah mye! Du kan huske Han ved å gjøre dhikr og dua. Du kan si subhanAllah (priset være Allah), Alhamdulillah (lovet være Allah), La ilaha ill Allah (Det finnes ingen guddom utenom Allah), Allahu akbar (Allah er større)

Quiz

Fredags-Quiz

Vi legger ut ny Quiz om islam hver fredag inshaAllah. 5-10 spørsmål. Send inn svar eller test familien.

Har du spørsmål eller forslag til siden vår?