crown, gold, royal-2661334.jpg

Al-Malik (Kongen)

Al-Malik betyr konge og Eieren av Herredømme. Det betyr at Han styrer alt og bestemmer over alt og alle. Alle skal følge Hans regelverk.

Dette navnet liker jeg så godt fordi «Konge » virker spesielt for meg. Jeg liker at det er en konge som passer på oss og styrer oss på riktig måte.

Navnet påvirker meg på den måten at jeg må høre på Kongen og gjøre Ham glad for å være evig lykkelig.

Skrevet av Muhammad Dawood, 11 år