crown, tiara, crystals-1866986.jpg

Al-Malik (Kongen)

Al-Malik er et av Allahs (lovpriset være Han) 99 navn. Alle Allahs navn har en betydning og en ting av Allahs egenskaper. Navnet Al-Malik betyr kongen. Kongen over hele verden, og Han er til og med kongen din og min. Al-Malik er vår skaper, Han har skapt hele verden og alle mennesker. Det er Han som bestemmer og styrer alt. Alt fra om du skal være fattig eller rik, det er Hans valg. Han bestemmer været, Han bestemmer hvordan du skal ha det. En bør være fornøyd med det Allah har gitt oss.

Hvordan kan vi leve med dette navnet?

Hold deg innenfor grensene til Al-Malik. Vi må minne oss selv om å holde oss innenfor grensene Allah Al-Malik vår Konge har bestemt for oss. Og vi bør forestille oss Hans straff og belønning. Vi bør også være tålmodig i tider med vanskeligheter, ikke vær en slave av penger, mote eller å tenke på å glede andre, men heller jobbe for å behage Al-Malik.

Se for deg at det er et kamera som følger med på deg og ser på deg hele tiden. Hadde du ikke vært redd for å gjøre ting du ikke burde! Så tenk Allah (lovpriset være Han) følger med på deg døgnet rundt. Derfor er det viktig å holde seg innenfor Al-Malik Sine grenser og Hans regler.

Jeg syns at alle navnene til Allah er fine men jeg valgte å skrive om Al-Malik fordi det betyr Kongen. Kongen er et mektig ord og Allah er vår Konge. Dette forteller meg hvordan jeg skal leve og at Han følger med på meg hele tiden. Og Han vil alltid det beste for oss, derfor bør vi passe på at Han blir fornøyd med oss InnshaAllah.

Skriv gjerne i kommentarfeltet hvilket navn du liker best.

Skrevet av: Laiba 10 år