Gaver

Allahs navn al-Wahhab

Al-Wahhab er et av Allahs navn. Al-Wahhab betyr den som gir gaver hele tiden. Allah (lovpriset være Han) gir ikke bare noen gaver, Han gir masse. Han gir gaver selv om du har gjort synder, fordi Han elsker oss. Han gir gaver for at vi skal huske Han, og for at vi skal komme nærmere Han.

Husk å alltid takke Allah for alt Han gir deg, så vil Han gi deg mer. Allah sier:

Hvis dere er takknemlige, vil jeg gi dere mer. (Koranen 14:7)

Skrevet av Aisha 11 år.