kid, praying, muslim-1077793.jpg

Angrer du?

Du må tenke på hva du gjør før du gjør noe. Du må tenke på hva Allah kommer til å gjøre hvis du gjør noe feil. Det er aldri for sent å gjøre tawba, men det betyr fortsatt ikke at du skal gjøre feil.

De vantro kommer til å angre på yum-al-qiyama, da kommer de til å angre å gråte og ønske at de var jord.

Vi alle kommer kanskje angre på det vi gjorde, siden alle gjør feil eller har gjort feil, og da rett etterpå så har vi alle angra det vi gjorde, men det er aldri for sent å gjøre tawba, vi kan erstatte den dårlige handlingen med en god en. Så tenk godt før du gjør noe feil eller hva som helst.

Skrevet av gutt, 13 år