Den svarte steinen i Kaba

!Den svarte steinen på Kaaba!

Vet du hva den svarte steinen er?

Vet du egentlig helt hvor den ligger?

Vet du hvor den kommer fra engang?!

Vel her får du NeStEn all informasjon om den svarte steinen!

For det første eller bare så du vet det så er den svarte steinen på Kaaba og Kaaba er i byen Mekka og byen Mekka ligger i landet Saudi-Arabia.

Sendt av Allah

Den svarte steinen ble sendt av Allah (Den Allmektige) fra paradis. Og den svarte steinen var så hvit at den var hvitere enn melk.

Men vet du egentlig hvorfor den svarte steinen ble svart?

Jo, den svarte steinen var egentlig hvit, men den ble svart av alle syndene sønnene til Adam (fred være han) gjorde.

På dommedag

På dommedagen skal den svarte steinen få øyne og den vil få en tunge og den skal greie å snakke!

Den vil peke ut den som har vært nær den og de vil bli tilgitt av Allah (Den Allmektige).

Den svarte steinen ble stjålet i over 22 år av en gruppe som ikke var muslimer.

Men den ble tatt tilbake, men nå er det bare noen få biter igjen.

Skrevet Av Aisha 12 år!