Profetens datter

Fatima, Profetens datter

Fatima var Profetens (fred være med han) minste datter. Moren hennes var Khadija, den første konen til Profeten. Når Profeten fikk åpenbaringen var Fatima fem år.

De beste kvinner

Profeten fortalte at Fatima er en av de beste kvinnene i verden. I en hadith sa Profeten at de fire beste kvinnene er:

-Mariam, dattera til Imran (mora til Isa).

-Asiya, kona til Firaun.

-Khadija og Fatima.

Fatima beskyttet

Fatima var med Profeten (fred være med han) fra den første dagen av åpenbaringen hans. Hun vitnet alt som ble gjort mot han og beskyttet han. Og hver gang folk prøvde å skade Profeten eller kaste noe skittent på han, var Fatima der og beskyttet han. Og hun fjernet de tingene som ble kastet på han.

Profetens kjærlighet til Fatima

Profeten var veldig glad i henne, og reiste seg opp og kysset henne på hodet hver gang han så henne.

Aisha sa om Fatima:

«Jeg har ikke sett noen ligne på Profeten mer enn Fatima.»

Fatima gjorde hijra fra Mekka til Medina etter Profeten, og giftet seg med Ali da hun var 18 år. Hun fødte Hasan and Husayn, som er barnebarn til Profeten og Profeten sa om dem at «de er de beste ungdommer i Jannah.»

Da Profeten døde ble Fatima veldig lei seg, og døde seks måneder etterpå.

Skrevet av Aisha 12 år