Ghuraba

Ghuraba – De fremmede

Islam startet som noe fremmed. Profeten (fred være med han) og de få som følgte han i starten følte seg helt alene og fremmed i sin egen kultur. Og folket rundt dem så dem som fremmede og annerledes. I dag så kan vi se at folk ser islam som noe fremmed og annerledes, og å følge Profetens (fred være med han) sunnah er noe fremmed. Derfor må vi styrke vår imaan og følge den rette veien… som er veien til jannah. Som Profeten (fred være med han) vår sa: «Islam begynte som noe fremmed, og den vil komme tilbake som noe fremmed, så velsignet er ghuraba- de fremmede». (Muslim)

Skrevet av Abdallah