Hvilken belønning får du av å lese Koranen?

Hvilken belønning får du av å lese Koranen?

Vi får stor belønning når vi leser Koranen. Hver gang du leser bare en bokstav får du 10 belønninger. Den personen som ikke leser Koranen så veldig bra, men prøver å lese den får en dobbel belønning for å resitere Koranen.

Den som har pugget hele Koranen riktig med tajweed og leser den som profeten (Allahs velsignelse og fred være med han) leste den, får en stor belønning og en høy plass hos Allah (lovpriset være Han), i tillegg til det får foreldrene til personen en krone over hodet på dommedagen.

Å lære Koranen og lære den bort er blant de beste av gode gjerninger, fordi profeten (Allahs velsignelse og fred være med han) sa: «Den beste av dere er den som lærer Koranen og lærer den bort» al-Bukhari (5027).

Skrevet av Soufian 12 år