diamonds, gem, jewel-4231177.jpg

Hvor mye vet du om engler?

Å tro på englene er en av de seks søylene i imaan. Den som ikke tror på englene er ikke en troende.

Engler er en del av det «usynlige» som vi ikke kan forstå. Allah, Den allmektige, har fortalt oss om englene mange steder i Koranen og gjennom Profeten Muhammad (fred være med ham).

Hva er englene skapt av?

De er skapt av lys, som Aisha (måtte Allah være fornøyd med henne) sa: Allahs sendebud (fred være med ham) sa: «Englene er skapt av lys, akkurat som jinn er skapt fra ild og mennesket er skapt av det du har blitt fortalt.» (Muslim)

Når ble de skapt?

Vi vet ikke akkurat når de ble skapt, fordi det ikke er fortalt noe om det. Men de ble skapt før menneskene, fordi i Koranen sier Allah til englene at han vil skape menneskene, så derfor er de skapt før menneskene. (Koranen 2:30)

Hvordan ser de ut?

De er vakre og de har mange vinger. De er så store at de fyller rommet mellom himmel og jord. De kan endre form, siden de visste seg for flere profeter som vakre mennesker.

Abdullah ibn Masood (måtte Allah være fornøyd med ham) fortalte: «Allahs sendebud (fred være med ham) så Jibril i sin sanne form. Han hadde seks hundre vinger, som hver dekket horisonten. Det falt juveler, perler og rubiner fra vingene, bare Allah vet om dem.» Det ble rapportert av Ahmad i al-Musnad.

Hva gjør de?

De tilber Allah, og adlyder Han.

De spiser ikke og drikker ikke.

De blir aldri lei av å adlyde Allah, Den allmektige.

Alle englene har egne oppgaver:

Oppgaven til engelen Jibril er å gi åpenbaring til sendebuda.

Du lurer kanskje på hvordan det regner eller hvordan gresset vokser eller hvordan frukten gror så vi kan spise den?

Jo, alle disse oppgavene er oppgaven til engelen Mikail.

Oppgaven til Dødsengelen er at han henter sjelen din når du skal dø.

Oppgaven til engelen Israfil er at han skal blåse i en trompet og da dør alle. Når Allah gjør Israfil levende igjen, så blåser Israfil igjen i trompeten og da blir ALLE levende igjen!

Du har også engler som beskytter deg bak, foran, på høyre side og på venstre side. Og engler som sitter på skuldrene, en på venstre og en på høyre. Den som sitter på høyre skriver det gode du gjør, mens den som sitter på venstre skriver det dårlige du gjør.

Skrevet av Aisha 11 år