Kamel

Kamelen i Koranen og hadith

Kamelen er nevnt 15 ganger i Koranen.

• Koranen forteller historien om hunn-kamelen som folket til profeten Saleh ﷺ fikk da de spurte om de kunne få et mirakel. Kamelen kom ut av fjellet. Den var en prøvelse fra Allah for folket, og de fikk beskjed om å ikke skade eller drepe den. Men folket trodde ikke på miraklet og drepte kamelen. Noe Allah straffet dem for. «Vi vil visselig sende hunnkamelen som en prøvelse for dem, iaktta dem da og vær standhaftig» (Koranen 54:27).

• I hadith fortelles det at Profeten ﷺ gikk inn i en slags stall som tilhørte en Ansari og så en kamel der. Da kamelen så ham, begynte den å stønne og fikk tårer i øynene. Profeten ﷺ gikk til den og klappet den på pukkelen og hodet til den roet seg. Så spurte han (ﷺ): «Hvem er eieren av denne kamelen? Hvem tilhører den?» En ungdom gikk frem og sa: «Det er min, Allahs sendebud!» Han sa: «Frykter du ikke Allah med hensyn til dette dyret som Allah har lagt i din besittelse? Denne kamel klager til meg at du sulter den og sliter den ut.» [Abu Dawud].

Fine fakta om kameler: Kameler har tre sett med øyelokk og to rader med øyevipper for å holde sand ute av øynene. Kameler har tykke lepper som lar dem spise fra planter med torner, som andre dyr ikke kan spise. «Reflekterer de (vantro) ikke over hvordan kamelene er skapt?» (Koranen 88:17)

Skrevet av Abdallah