Hvorfor skal vi lese falaq og nas?

Les falaq og nas! Hvorfor, sier du?

Dere har sikkert flere ganger som meg hørt at det er viktig å lese surah nas og falaq, men hvorfor er det så viktig?

Beskytter oss

Det er viktig å lese surah nas og falaq fordi de beskytter oss. De beskytter oss mot det onde øye. Som muslim er det kjempeviktig å gjøre det Allah (lovpriset være Han) har sagt. Og følge sunnah til vår profet Muhammed (fred være med han). Nå skal du få høre fortellingen om vår vakre profet Muhammed (fred være med han) og hvorfor det er viktig å lese SURAH NAS OG FALAQ!

Svart magi

Surah nas og falaq handler om svart magi. For lenge lenge siden i byen Madina var det en mann som pleide å gjøre svart magi, han var en dårlig person han het Labit. En dag sa Labit til tjeneren sin at han skulle hente håret til Muhammed. Han skulle hente håret i en kam. Han brukte det til å gjøre svart magi på profeten (fred være med han).  Labit tok et stykke tau og lagde 11 knuter. Da han hadde gjort det stakk han nåler i tauet, så tok han en stein og bandt det han hadde gjort svart magi på og kastet det i en brønn. 

En drøm

Magien på profeten (fred være med han) begynte sakte, sakte for hver dag. Etter 6 måneder ble han kjempe dårlig og han skjønte ikke hvorfor. En dag sov han hos Aisha, måtte Allah være fornøyd med henne. Da han sov sendte Allah (lovpriset være Han) 2 engler i drømmen hans og fortalte årsaken til hans sykdom og hvem som sto bak, og hvor Labit hadde kastet den tingen som det ble svart magi på. Profeten (fred være med han) fortalte drømmen til Aisha. Profeten og sahaba dro til stedet. Etter de hadde tømt vannet fra brønnen som var kjempe skitten, fant de tingen det ble gjort svart magi på. 

Sure nas og falaq som helbredelse

Allah (lovpriset være Han) sendte engelen Jibril som fortalte profeten at han skulle lese surah nas og falaq, og dermed ble all svart magi fra profeten borte. Han følte seg veldig glad. Profeten ba noen om å hente Labit, da Labit kom til Muhammed (fred være med han) lovte Labit å aldri gjøre svart magi igjen. Profeten (fred være med han) lot Laibit gå uten noe straff. 

Så husk å beskytte dere selv og alle rundt dere med disse surene.       

Skrevet av Laiba