sword, weapon, metal-3181584.jpg

Omar ibn al-Khattab

Omar Ibn Al-Khattab, måtte Allah være fornøyd med han, var en gjeter, han pleide å passe på kamelene til faren sin. Han var fra Quraysh og han bodde i Mekkah. Han levde da Quraysh tilba statuer og han gjorde det samme. Helt til Profeten (Fred og Velsignelser være med han) kom med Islam og få personer trodde på han.

Omar gikk ut med sitt sverd

Omar Ibn Al-Khattab var ikke en av de første som ble med i Islam, han var imot Profeten og Islam. Han var veldig imot Islam og han ville en dag drepe Profeten. Når han gikk ut med sverdet sitt så spurte noen hva han skulle. Han svarte at han skulle på vei til å drepe Profeten, så svarte personen som spurte at han burde gå til søsteren sin og dømme henne og hennes mann først, fordi de var muslimer.

Han gikk til huset til søsteren sin, og når han var nærme døren hørte han dem lese Quran. Han ble sint og banket på døra, når de åpnet så slo han ned søsteren sin og mannen hennes. Han angret litt av det han gjorde og roet seg ned, han spurte om han kunne lese litt av Quran. Søsteren nektet først, men han insisterte.

Omar blir muslim

Når han leste Surat Ta-Ha så angret han og ville konvertere til Islam. Han gikk til Profeten sitt hus og konverterte. Det skjedde masse ting etter at han ble muslim, mange konverterte og muslimene flyktet til Medina fra Makkah.

Skrevet av Soufian 12 år