Repsekt for foreldre

Respekt for foreldre

I Islam så er det viktig å ha respekt for foreldre fordi, det har blitt nevnt flere ganger i Quran og hadith. Allah Den allmektige har sagt at foreldrene er det viktigste etter å tro på Allah Den allmektige og Profeten (fred og velsignelser være han). Det står i Quran at de som respekterer foreldrene sine får belønninger, en vei inn til Paradiset og deres synder blir tilgitt. Derimot, den som ikke respekterer foreldrene sine får store synder og gjør noe haram fordi, det er forbudt i Islam å være dårlig mot foreldre. De som har vært dårlige mot foreldrene sine må be om tilgivelse fra Allah Den allmektige. Den dårlige oppførselen må endres for å bli tilgitt.

Skrevet av Soufian 12 år