white and purple heart shaped stone

Sadaqah, ikke bare penger!

Det er viktig at vi gir mye Sadaqah i den hellige måneden Ramadan, fordi i Ramadan får vi flere belønninger. Mange tror at Sadaqah bare er å gi penger. Men det er ikke sant! Det er også å gjøre Dua for noen, smile, gi råd til en annen person, hjelpe andre, gi tarbiyyah og å være tålmodig.

Profeten Mohammad (ﷺ) sa: «Enhver muslim må gi sadaqah.» Folk spurte: «Og hvis han ikke finner noe å gi? » Han (ﷺ) svarte: «Da skulle han jobbe med hendene sine, tjene seg selv og så gi Sadaqah.» De spurte: «Og om han ikke er i stand til eller ikke gjør det?» Han (ﷺ) svarte: «Da burde han hjelpe noen med et stort behov.» De sa: «Og hvis han ikke gjør det?» Han (ﷺ) svarte: «Da skulle han befale det gode eller befale det rette.» De sa: «Og hvis han ikke gjør det?» Han (ﷺ) sa: «Da skulle han avstå fra det onde, det er Sadaqah for ham.» (Al-Adab Al-Mufrad 225)

Denne hadithen forteller oss at for å gi Sadaqah trenger vi ikke å være rike og velstående, men at enhver person kan gi Sadaqah gjennom sine handlinger.  Allah (den allmektige) har gjort denne religionen så lett for oss at hver god handling vi gjør regnes som Sadaqah, SubhanAllah!

Allahs sendebud (ﷺ) sa: «Det er en obligatorisk Sadaqah (veldedighet) som skal gis for hvert ledd i menneskekroppen (som et tegn på takknemlighet til Allah) hver dag solen står opp. Når vi dømmer rettferdig mellom to personer regnes det som Sadaqah, og å hjelpe en mann angående ridedyret ved å hjelpe han med å ri den , eller ved å løfte bagasjen hans på det, regnes også som Sadaqah. Å si et godt ord er også Sadaqah, hvert skritt som tas på veien for å be den obligatoriske bønnen i moskeen er også Sadaqah, og å fjerne en skadelig ting fra veien er også Sadaqah.» (Sahih al-Bukhari 2989)

Visste dere at det å si et ord som SubhanAllah eller Alhamdulillah er også Sadaqah. Så det enkleste og tyngste Sadaqah er Allah (den allmektiges) dhikr, SubhanAllah!  

Så mine brødre og søstre,husk at Sadaqah er ikke bare å gi penger til de trengende, men Sadaqah er også at man er en god person,at man gjør gode gjerninger ved å hjelpe folk og at man gjør dhikr. La oss alle huske å gi masse Sadaqah i denne hellige måneden Ramadan og ellers i vår hverdag. 

Skrevet av Isa