white and red concrete building

Salatul tarawih

I Ramadan og spesielt etter isha bønnen så er det en bønn som heter salatul tarawih. Denne bønnen er 12 Raka’a. Salatul tarawih blir utført i jama’a.

Allahs sendebud (ﷺ) sa: «Den som ber om natten i Ramadan av oppriktig tro og søker sin belønning fra Allah, vil få alle sine tidligere synder tilgitt.»

Så derfor må vi ikke miste salatul tarawih neste Ramadan insha Allah. 

Av Muhammed