Sannhet og løgn

Sannhet og løgn

Profeten (fred være med han) sa en gang en hadith som skal minne oss om at det er lurere å snakke sant, enn å lyve!!

Hadithen lærer oss at vi burde snakke sant, og ikke lyve, for å lyve fører til dårlige gjerninger, og dårlige gjerninger fører til ilden (nar). Derfor må vi alle sammen snakke sant, for å snakke sant fører til gode gjerninger, og gode gjerninger fører til paradiset (jannah).

Skrevet av Abdallah, 13 år