black and white rope on white concrete wall

Slaget ved Badr

Surah Al-Anfal ble åpenbart ved Badr, som var i Ramadan 17, to år etter hijra. Med denne surah ville Allah si til muslimene at de fortsatt må få bedre moral, og Han ville at de skulle lage et godt samfunn. Han ville at muslimer skulle passe på å ikke bli dårlige og arrogante, at de skulle adlyde Han og be Han om hjelp.

Profeten hadde satt to speidere utenfor Medina for å se etter karavaner, fordi de ville ta tilbake rikdom og varer. En dag kom Abu Sofian med sin karavane, og han hadde med seg mye gull. Speiderne fortet seg hjem til profeten og fortalte dette. Profeten oppfordret da alle muslimer til å stoppe karavanen. Hæren til muslimene var ca. 300-317 menn, 82-86 migranter, 61 menn fra Aws og 170 fra en annen stamme. De hadde lite utstyr og var ikke trent for å krige. De hadde bare to hester og 70 kameler. De dro mot Badr. Abu Sofian advarte Mekka, som sendte en hær med 1300 soldater, de hadde over 100 hester og de hadde masse utstyr. Abu Sofian fikk vite hvor muslimene ventet, så han ledet karavanene sin et annet sted. Når soldatene fra Mekka fikk vite at Abu Sofian hadde sluppet unna ville soldatene fra Mekka dra tilbake, men Abu Jahl sa at de skulle være der i 3 dager. De trodde det skulle bli lett å vinne over muslimene og ville hevne seg.

Dalen ved Badr har to store sanddyner på hver side, som det også står om i Koranen 8:42. Mellom disse sanddynene var veien til Medina. Muslimene hadde sin leir i nord, mens armeen fra Mekka var i sørøst. Muslimene prøvde å kontrollere alle brønnene, slik at hæren fra Mekka ikke fikk tilgang på vann. Krigen startet med dueller hvor onkelen til profeten, Hamza, vant over en fra Mekka som ville drikke vann fra en brønn. Så kom flere dueller, og Profeten ba mye til Allah om å få hjelp til å vinne. Allah sendte englene ned for å hjelpe muslimene, og det kom en stor sandstorm som blåste inn i øynene til fienden. Iblis (satan) var også med i slaget, kamuflert som en mann. Da han så at hæren fra Mekka begynte å tape, løp han vekk og hoppet i sjøen. Slaget varte ikke så lenge, og Profeten og hans hær vant, med Allah sin hjelp, selv om fienden var mange flere. Abu Jahl, som var en stor motstander av muslimene ble drept i slaget ved Badr. 

Sofian, 12 år

(kilde: The Sealed Nectar, biografi om Profeten)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.