stop signage

Måneden rajab

Måneden rajab er nå, altså akkurat nå😮 Men hvorfor skriver JEG egentlig om rajab? Jo,fordi MAMMA sa det😂 Neida, jeg skriver om måneden rajab fordi den er spesiell✨ Måneden Rajab er en hellig måned. Men hva betyr det at en måned er hellig? Jo, så en  hellig måned betyr. Man kan ikke krige i den …

Måneden rajab Les mer »