balloons, heart, sky-1786430.jpg

Id al-Fitr

Id al-Fitr kommer rett etter ramadan, og den varer i tre dager. Da besøker folk hverandre og gir gaver til hverandre. Barna får mye godteri og is! Den dagen ber vi en bønn som heter salat (namaz) al id. Denne salat (namaz) har to raka’a. I første raka’a, etter at man sier Allahu Akbar, så …

Id al-Fitr Les mer »