Slott

Vil du få et slott i Paradiset?

Profeten (fred være med han) fortalte oss at hvis du før og etter bønnene ber noen raka, så skal du få et slott i Paradiset. Så når skal du be disse raka, og hvor mange raka skal du be?

Før fajr 2 raka, før duhr 4 raka og etter duhr 2 raka, etter maghrib 2 raka, og etter isha 2 raka. Så det blir 12 raka om dagen og sånn får du insha Allah et slott i Paradiset!

Skrevet av Muhammed