Vil du få dobbel belønning?

Vil du ha masse belønning?

Mohammed (fred være med han) sier: Hvis du lærer quran eller hadith eller dua og lærer det bort til andre, får du hasanat av Allah. Og det beste med å lære andre noe, er at hvis DE lærer det videre til andre igjen, så får de hasanat og i tillegg får du belønning for det de lærte videre. Og det er veldig veldig viktig å gjøre de tingene profeten Mohammed (fred være med han) gjorde.

Skrevet av Adam